Cerkve v župniji Šentrupert

ŽUPNIJSKA CERKEV

sv. Rupert; sezidana v letih 1393-1497. Gotika.

 

 

 

 

PODRUŽNICE

1. Cerkev sv. Barbare, mučenke, na Okrogu (521 nm). Omenjena 1641; regotizirana.

 

 

 

2. Cerkev Svetega Duha na Vihru (537 nm). Romanski portal. Freske cca 1500.

 

 

 

 

3. Cerkev sv. Kancijana, mučenca, na Jesenicah (246 nm). Omenjena 1600.

 

 

 

 

4. Cerkev sv. Križa na Velikem Cirniku (497 nm). Omenjena 1600.

 

 

 

 

5. Cerkev sv. Frančiška Ksaverija, redovnika, na Veseli Gori (324 nm). Prvotno kapela. Cerkev zidana 1723/35.

 

 

 

6. Cerkev sv. Neže, mučenka, na Zaloki (571 nm).

 

 

 

 

KAPELE

1. Kapela sv. Križa na pokopališču (291 nm). Zidana 1859.

2. Kapela Žalostne Matere Božje na Križevem potu pod Veselo Goro. Zidana 1730, posvečena 1879.