Uprava župnije s strani don Boskovih salezijancev

Salezijanski duhovniki, ki so v času druge svetovne vojne našli zatočišče v gradu Škrljevo, so oskrbovali okoliške župnije, ki so ostale brez duhovnikov, ker so jih izgnali Nemci.

Tesna vez je nastala med salezijansko skupnostjo v gradu Škrljevo in župnijo Šentrupert. Po naselitvi v gradu jeseni 1941 so salezijanski duhovniki bili v pomoč domačima duhovnikoma, ta pa sta se rada udeleževala prireditev v gradu. Redno je v župniji pomagal Ivan Bakan, ki je bil pomočnik magistra novincev Jožeta Špana. Ko so 18. junija 1942 partizani ubili župnika Franca Nahtigala in kaplana Franca Cvara, je Ivan Bakan prevzel celotno pastoralno delo in postal upravitelj župnije. Partizanske oblasti so mu ukazale, da se je moral preseliti v župnijske prostore in prevzeti odgovornost za župnijo. Po vojni je postal župnijski upravitelj in skupnost vodil do leta 1964.

Iz knjige B. Kolar, Salezijanci sto let na slovenskem, Ljubljana 2001, str. 272, 273.